Privacy Statement Carsom.nl

Carsom.nl is een onderdeel van Persgroep Online Services B.V., op haar beurt onderdeel van De Persgroep (gevestigd aan de Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL te Amsterdam). De Persgroep is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Voor Carsom.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Carsom.nl zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. 
 
De dienstverlening van Carsom bestaat uit: 
Carsom.nl is een nieuw, onafhankelijk platform voor onderhoud en reparaties. Op de website Carsom.nl worden autobezitters geholpen meer inzicht te krijgen in verwachte onderhoudsbeurten en reparaties voor hun auto en eenvoudig offertes op te vragen bij erkende autobedrijven in de buurt. Autobedrijven worden geholpen om kwalitatieve leads (uit de regio) te vinden en meer omzet en winst uit de werkplaats te halen.  

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening aan geregistreerde gebruikers van de website Carsom.nl worden persoonsgegevens vastgelegd. Teneinde de dienstverlening uit te kunnen voeren wordt de gebruiker verzocht gegevens te verstrekken, die Carsom.nl nodig heeft om de dienstverlening te kunnen uitvoeren en eventueel uw registratie te kunnen beheren. 
 
In het kader van de dienstverlening kan Carsom gegevens vastleggen in een bestand. Carsom.nl gebruikt deze gegevens om:
  • U als gebruiker, indien u dat heeft aangegeven, van nadere informatie te voorzien c.q. om door u gewenste communicatie uit te voeren, 
  • U als autobezitter te voorzien van relevante informatie om een weloverwogen keuze te maken over het onderhouden van een auto,
  • U van persoonlijk advies te voorzien en u als autobezitter te kunnen voorzien van alerts aangaande het onderhoud van de auto,
  • U in staat te stellen betrouwbare garages in uw regiote vinden en een vergelijking daar tussen te kunnen maken,
  • U de benodigde service te kunnen verlenen, die u in het kader van het gebruik van Carsom.nl redelijkerwijs verlangt c.q. redelijkerwijs nodig is om met te kunnen communiceren (bijvoorbeeld indien u uw wachtwoord bent vergeten)
  • U als gebruiker Carsom.nl op de hoogte te houden van onze interessante aanbiedingen van producten en/of diensten danwel de producten en/of diensten van andere bedrijfsonderdelen van De Persgroep danwel van producten en diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde bedrijven. 
Indien u geen prijsstelt op extra informatie – naast de communicatie die nodig is voor het uitvoeren van de reguliere communicatie c.q. u aan ons gerichte verzoeken – kunt u een briefje onder vermelding van “blokkering” sturen naar: Carsom.nl, Anthony Fokkerweg 61-3, 1059 CP Amsterdam.
 
Beveiliging gegevens
Carsom.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Carsom.nl maakt gebruik van een beveiligde omgeving voor de gehele site. Wanneer door de gebruiker offertes worden aangevraagd geeft de gebruiker toestemming om de gegevens door te sturen naar de door gebruiker geselecteerde garages en de door de garage ingehuurde derden. Carsom.nl spreekt met de garages af dat zij de gegevens niet voor andere doeleinden mogen gebruiken, alleen Carsom.nl is niet verantwoordelijk voor misbruik van deze gegevens door derden.
 
E-mailcommunicatie
Uw e-mailadres zal uitsluitend door ons worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst danwel door u aan ons gerichte verzoeken en zal derhalve enkel voor zogenaamde transactionele e-mailberichten worden gebruikt.
Slechts indien u op basis van een zogenaamde expliciete wens (door middel van een zogenaamde opt-in) kenbaar heeft gemaakt anderszins e-mailberichten van ons te willen ontvangen, zullen wij u – op basis van de aard en omvang van de door u afgegeven opt-in – op de hoogte houden van mogelijke interessante aanbiedingen van (overige) producten en/of diensten van ons c.q. Wegener danwel u in staat te stellen aanbiedingen te ontvangen van zorgvuldig geselecteerde derden. 
 
Inzicht in geregistreerde gegevens voor e-mail
U kunt te allen tijde door u verstrekte opt-in’s nalezen, op basis waarvan u ook uw voorkeuren en gegevens kunt wijzigen.
 
Afmeldoptie e-mail
Op alle door ons aan u verzonden e-mailberichten is een zogenaamde afmeldoptie opgenomen, die u kunt activeren, indien u van ons geen verdere e-mailberichten wenst te ontvangen, behoudens transactionele e-mailberichten. 
 
Clickgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Carsom.nl haar dienstverlening verder kan verbeteren. Door akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden geeft u toestemming om deze gegevens bij te houden. 
 
Gebruik van cookies
Carsom.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Carsom.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Cookies worden tevens gebruikt om de advertenties op de verschillende websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt deze site gebruik van de mogelijkheid om u op andere websites dan deze voor u relevante reclame te tonen. U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u een melding krijgt wanneer er een cookie geplaatst wordt. Hiervoor dient u de instellingen van uw browser aan te passen. 
 
Links naar andere websites
Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Door betreffende links te activeren betreedt u de website van een derde partij. Op het gebruik van dergelijke websites van derden is deze Privacy Statement niet van toepassing. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig van de website die u bezoekt. 
 
Wijzigingen
Carsom.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacybeleid van Carsom.nl. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met Carsom.nl. 
 
Inzage en correctie
Als u wenst te weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, danwel aanpassen, danwel op onderdelen wenst te verwijderen, kunt u contact opnemen met Carsom.nl (bereikbaarheid via: info@Carsom.nl).
 
 
© 2013 Carsom
Alle rechten voorbehouden.
 
Colofon
Carsom.nl is onderdeel van De Persgroep Online Services B.V. te Amsterdam. Alle informatie in deze handleiding is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.